Parenting avtalen


   Av James GunaseelanA foreldre avtalen er vanligvis trukket opp når et par som lever adskilt, enige om å handle i fellesskap til beste for sine barn. Den fastsetter alle vilkår for å holde barna så lykkelige som mulig. Paret oppretter to hjem, men konsulterer hverandre når det gjelder behovene til barn. Et par bryte opp er en forvirrende prosess for sine barn. De lurer på om de har skylden for det på noen måte, og hvordan de vil fortsette i det skiftende omstendigheter. En sammenhengende utarbeidet foreldre avtale sikrer endringen er så myk som mulig for barna. Foreldre dekker alle aspekter av livene til de mindre barna og det er lite rom for misforståelser. Foreldre kan falle ut av kjærlighet med hverandre, men sjelden gjør det med sine barn. Som co-foreldre, de er som regel villige til å foreta nødvendige justeringer når foreldre avtalen blir trukket ut, fordi de vil det beste for sine barn. Ideelt, de forblir i nær kontakt med hverandre og samarbeide fullt ut, ofte gjøre justeringer og kompromisser de didnt gjøre når de bodde under samme tak!

En advokat kan trekke ut et foreldre avtale med de mindre detaljene spesifikk for en familie. Imidlertid dekker et typisk avtale generelt de fleste aspekter av utdanning, økonomi, fritid og andre aktiviteter, og rollen til hver av foreldrene i disse. Vanligvis kan begge foreldrene delta i aktiviteter som barna deltar. Imidlertid kan en forelder bare melde barna på aktiviteter i løpet av frihetsberøvelse perioden, og på deres bekostning. Bli med i enhver aktivitet som kan utvide til andre parent tid kan bare foretas med other tillatelse, og uten økonomiske forpliktelser.

Informasjon om eventuelle medisinske nødnummeret bør deles umiddelbart. All informasjon om studieprogresjon er ekstra fritidsaktiviteter og skole-programmer deles mellom foreldrene. Alle viktige beslutninger fattes i fellesskap, og eventuelle problem er først drøftes rolig mellom foreldre. Eventuelle problem med myndigheter eller et medisinsk problem er håndtert i nærvær av begge foreldrene. Enhver beslutning om religion, utdanning eller yrke, er tatt i fellesskap. Foreldre forventes å vise respekt for hverandre i nærvær av sine barn. De anerkjenner hverandre som gode personer som dessverre ikke kan leve sammen. De gjør imidlertid enige om å dele gleder og byrder på foreldre, med det beste for sine barn på hjertet.

Hvis du er en Brahmin forelder søker Brahmin brud eller brudgom Kontroller adressen http://www.brahminsmatrimony.comJames Gunaseelan skriver for ledende ekteskaps portal for brahminer brud og brudgom