The Medical Transcriptionists Role With The Healthcare Record


   Av Connie LimonThe helsetjenester posten er:

Kronologisk

Dokumenter av patient opprinnelige databasen

Initial evaluering

Identifiserte problemer og behov

Mål omsorg

Foreskrevet behandling

Resultater

Den helsetjenester posten tilhører sykehuset, sykehus eller på et kontor hvor det oppsto. Den kan ikke fjernes fra lokalene uten en stevning eller rettskjennelse. Selv om mye av helsetjenester rekorden er opprettholdt gjennom dataprogrammer systemer, de fleste medisinske pleie anlegg fremdeles opprettholde et “papir” helsevesen rekord av noe slag.

Den helsetjenester posten blir vedlikeholdt av Health Information Department of sykehus og medisinske fasiliteter og vanligvis ledet av en registrert rekord administrator eller en akkreditert posten tekniker.

En tidligere betegnelse for helsetjenester rekord for over femti år var “Medical Record.” Den nye betegnelsen på helsetjenester posten betegner både sykdom og velvære. The Medical Record Institutt navn har også endret til Health Information Department.

Hva er hensikten med helsepersonale posten?

Det er en måling og dokumentasjon av pleie gjengitt i en medisinsk innretning. Den helsetjenester posten brukes til å planlegge, kommunisere og vurdere kvaliteten på omsorgen til hver pasient. Det gir “bevis” for arbeid utført for hver pasient. Dokumenter skal oppfylle statlige, kommunale og JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) standarder og forskrifter. I tillegg er dokumentene som ligger i et helsevesen posten må oppfylle regelverk for refusjon og tredjeparts payer krav.

Den helsetjenester posten er holdt for rettsvern for:

The medical care facility

Pasienten

The staff

Legen

Den helsetjenester posten kan brukes til:

Forskning

Kompilering statistikk

Evaluering av helsetjenester levering

Helsevesenets posten kommer:

I innleggelser avdelingen av sykehusene

Polikliniske registrering

Emergency department

Privat lege facilities reception area

Den viktigste rollen for alle avdelingene i helsevesenet posten opprinnelse er å:

Samle tålmodig identifisering og demografisk informasjon

Riktig skrivemåte av patient juridiske navn og fødselsdato er avgjørende

Informasjonen som samles inn blir brukt til å tildele helsetjenester posten tall og opprettholdes for levetiden til pasienten. Det er viktig at den medisinske transcriptionist transkribere identifisering og demografisk informasjon om en pasient med fullstendig nøyaktighet, samt alle andre lege diktert rapporter. En transkriberte feil fødselsdato eller pasient nummer kan produsere kaos i Health Information Department og hele sykehus.

Denne artikkelen er GRATIS å publisere med ressursen boksen.

  2007 Connie Limon All Rights ReservedConnie Limon, Medical Transcriptionist. Besøk oss på http://www.aboutmedicaltranscription.info for mer informasjon om det unike og givende yrkesvalg of Medical Transcription. Besøk Camelot Artikler http://www.camelotarticles.com for en rekke gratis opptrykk artikler for nyhetsbrev, nettsider eller blogger .

Medical and Health Services Agenturer: Career Opportunities


   Av Mike ClarkHealth tjenester ledere og medisinsk ledere koordinere, overvåke, planlegge og direkte helsetjenester levering. De kan etablere og iverksette politikk, mål og prosedyrer for sine avdelinger, vurdere personell og arbeid; utvikle rapporter og budsjetter, og koordinere aktiviteter med andre managere. hei kan også bidra til å formulere forretningsstrategier og koordinere dag-til-dag-business.

Det er omtrent 250000 medisinsk og helsetjenester ledere i USA Nesten halvparten arbeider i private sykehus, i kontorene til leger eller i sykepleie fasiliteter. Resten arbeider mest i hjemmet helsetjenester, Federal Government helsesentre, ambulerende fasiliteter, poliklinisk omsorg sentre, forsikring transportører og samfunnet omsorg fasiliteter for eldre.

For generelle arbeid på dette feltet, en master grad i helsetjenesten administrasjon, langsiktig omsorg administrasjon, helsefag, folkehelse, offentlig administrasjon, eller business administration er normalt. En bachelors degree er tilstrekkelig for enkelte stillinger. Legerkontorer og andre fasiliteter kan erstatte on-the-job erfaring for formell utdanning.

Bachelor og hovudfags-studieprogrammene i helseadministrasjon tilbys av høyskoler, universiteter og skoler med offentlig helse, medisin, allierte helse, offentlig forvaltning, og bedriftsøkonomi. I 2005 hadde 70 skoler akkrediterte programmer opp til master grad i helsetjenesten administrasjon. Som man søker høyere stillinger, vil de trenger tilstrekkelig erfaring og kanskje en høyere grad.

Alle stater og District of Columbia krever sykepleie anlegget administratorer å ha en bachelors degree, passere en lisensiering eksamen, gjennomføre et stat-godkjent treningsprogrammet, og forfølge videreutdanning. Noen sier også kreve lisenser for administratorer i Assisted Living fasiliteter. Helseopplysning ledere krever bachelor-grad fra et godkjent program og en Registrert Health Information Administrator (RHIA) sertifisering fra American Health Information Management Association. En lisens er ikke nødvendig i andre områder av medisinsk og helsetjenester ledelse.

Medisinske og helsetjenester ledere må kunne:

jobbe lange dager,

tilbringer mye tid å gå, å rådføre seg med kolleger,

administrere dyrt anlegg og utstyr og administrere store staber (avhengig av innretningen en arbeider på),

forstå økonomi og informasjonssystemer og kunne tolke data,

har sterke lederskap evner,

Har takt, diplomati, fleksibilitet og kommunikasjonsevner.

Ansettelse av medisinsk og helsetjenester ledere er ventet å vokse raskere enn gjennomsnittet. Hvis du har arbeidserfaring i helsevesenet feltet og sterk forretnings-og ledelseskompetanse du skal ha de beste mulighetene.

Hvor mye medisinsk og helsefaglig Hervices Hanagers tjene?

Median årlige inntekter på medisinsk og helsetjenester ledere var $ 67.430 i mai 2004. Halvparten av lederne tjente mellom $ 52,530 og $ 88,210. Den laveste lønn var mindre enn $ 41.450, og den høyeste var mer enn $ 117.990.

En dag i et medisinsk og helsefaglig Hervices Managers Life:

På en typisk dag et medisinsk og helsetjenester manager vil:

direkte virksomhet i kliniske områder som pleie, kirurgi, terapi, medisinske journaler, eller helseinformasjon,

administrere personell, økonomi, anlegg operasjoner, og opptak,

vurdere personell og arbeid; utvikle rapporter og budsjetter, og koordinere aktiviteter med andre ledere,

vedlikeholde og holde sikkerheten for alle pasientjournaler.

koordinere dag-til-dag virksomheten til klinikken,

arbeide tett med leger på mange detaljer,

tilsyn personalsaker, fakturering og innkreving, budsjettering, planlegging, utstyr utgifter, og pasienten flyt,

Engasjere seg i samfunnet oppsøkende og forebyggende pleie.

Jeg håper denne artikkelen gir deg en god ide om hva som er involvert i karrieren i et medisinsk og helsefaglig Services Manager. Helsevesenet er den største næringen i verden. I USA har om lag 14 millioner mennesker jobber i helsevesenet feltet. Flere nye lønns-og lønn jobber i helsevesenet enn i noen annen industri. (Noen tall fra Bureau of Labor Statistics.) Mike Clark er leder for Health Care Hiring (http://www.healthcarehiring.com) en portal til helsevesenet og medisinske fellesskapet. Sjekk ut denne nettsiden for å finne ut mer om karriere opplæringsmuligheter og landsomfattende arbeidsgiver kontaktinformasjon, i helsevesenet og medisinsk sektor .

Medical Records og helseinformasjon Teknikere: Career Opportunities


   Av Mike ClarkMedical poster og helseinformasjon teknikere håndtere og organisere pasientjournaler, og evaluere disse postene for fullstendighet og nøyaktighet.

De kan spesialisere inne koding pasientermedisinsk informasjon for forsikring formål. De vil tabulate og analysere data for å bedre pasientomsorg, kontrollere kostnader, gi dokumentasjon til bruk i søksmål og svare på spørreundersøkelser for bruk i forskningsstudier. De utfører årlig oppfølging av alle pasienter til å spore deres behandling, overlevelse og gjenoppretting. De kan føre tilsyn med helseinformasjon funksjonærer og transcriptionists.

I 2004 var det ca 159000 teknikere i USA Rundt 40 jobbet på sykehus. Resten var for det meste i physician lokaler, sykepleie fasiliteter, poliklinisk omsorg sentre, og hjem helsetjenester. Noen jobbet i forsikring bedrifter som omhandler i helse saker. I folkehelsen institutter teknikere overvåke datainnsamling.

Medisinske journaler og helseinformasjon teknikere har vanligvis en Associate Degree fra et fellesskap eller junior college. Foruten en generell utdanning, kurs bør inneholde medisinsk terminologi, anatomi og fysiologi, juridiske aspekter ved helse informasjon, koding og abstraksjon av data, statistikk, database management, kvalitetsforbedring metoder og informatikk.

Mange ledige jobber krever Registrert Health Information Teknikere (RHIT). De passerer en skriftlig eksamen fra American Health Information Management Association (AHIMA). For å ta eksamen, må man oppgradere fra en 2-årig Associate Degree program. Dette bør være akkreditert av Commission on Accreditation for Health Informatics and Information Management Education (CAHIIM). I 2005 var det 184 CAHIIM- akkrediterte programmer.

Medisinske journaler og helseinformasjon teknikere skal kunne:

  organisere og evaluere pasientjournaler for fullstendighet og nøyaktighet, ved hjelp av moderne journalføring prosedyrer og dataprogrammer,

  sørge for at pasienterførste medisinske diagrammer er fullført,

  kommunisere tydelig med leger og annet helsepersonell,

  administrere en avdeling, dersom de har trening og erfaring,

  arbeide 40 timers uke med litt overtid,

  være forberedt på å arbeide dag, kveld, natt-og dagskift hvis arbeider i sykehus,

  pay close attention to detail.

Job Vekst for Medical Records and Health Information teknikere:

Jobbmuligheter for journal-og helseinformasjon teknikere vil vokse mye raskere enn gjennomsnittet for alle yrker. De fleste nye arbeidsplasser er ventet å være i physician lokaler på grunn av økende etterspørsel etter detaljerte poster. Rask vekst også ventes i hjemmet helsetjenester, poliklinisk omsorg sentre, og pleie-og Beboeromsorg fasiliteter.

Hvor mye medisinske journaler og helseinformasjon teknikere tjene?

I 2004 median årlige inntjeningen var $ 25.590. Femti prosent tjente mellom $ 20,650 og $ 32,990. Den laveste lønn var mindre enn $ 17.720, og det høyeste mer enn $ 41.760.

En dag i en medisinsk Records Technicians Life:

På en typisk dag en medisinsk poster teknikeren vil:

organisere og evaluere pasientjournaler for fullstendighet og nøyaktighet,

sørge for at pasienterførste medisinske listene er fullstendige og gikk inn i datamaskinen,

kommunisere med leger å klargjøre diagnoser eller for å få ytterligere informasjon,

tildele en kode for hver diagnose og prosedyre,

konsultere klassifisering håndbøker om sykdom prosesser,

bruke dataprogrammer for å tildele pasienten til en av flere hundre “diagnose-relaterte grupper» eller DRGs,

tabulate og analysere data,

gjennomgå pasientjournaler og patologi rapporter,

gjennomføre årlige oppfølging av alle pasienter i registeret.

Jeg håper denne artikkelen gir deg en god ide om hva som er involvert i karrieren i et medisinsk Records tekniker. Helsevesenet er den største næringen i verden. I USA har om lag 14 millioner mennesker jobber i helsevesenet feltet. Flere nye lønns-og lønn jobber i helsevesenet enn i noen annen industri. (Noen tall fra Bureau of Labor Statistics.) Mike Clark er leder for Health Care Hiring (http://www.healthcarehiring.com) en portal til helsevesenet og medisinske fellesskapet. Sjekk ut denne nettsiden for å finne ut mer om karriere opplæringsmuligheter og landsomfattende arbeidsgiver kontaktinformasjon, i helsevesenet og medisinsk sektor .

Medical, Tannlege Ophthalmic Laboratory Teknikere: Career Opportunities


   Av Mike ClarkMedical apparatet teknikere dikte, passform, vedlikeholde og reparere ortopedisk seler, kunstige lemmer, ledd, erke støtter og andre kirurgiske og medisinske apparater.

Dental laboratorium teknikere bygge og vedlikeholde kroner, broer, proteser og andre dental protetikk som foreskrevet av en tannlege.

Ophthalmic laboratorium teknikere gjør resept øyeglasset eller kontaktlinser.

Det er ca 90000 kr jobber for lege, tannlege og ophthalmica laboratorium teknikere. Seksti prosent av lønnede jobber i medisinsk utstyr og leverer produksjon laboratorier, som vanligvis er små og privateide.

De fleste slike teknikere lære sitt håndverk på jobb, men mange arbeidsgivere foretrekker å ansette personer med formell opplæring i et beslektet felt.

Det er 4 programmer akkreditert av National Commission on Orthotic og Prosthetic Utdanning (NCOPE). De tilbyr enten advokatfullmektig grad eller en ettårig sertifikat. Kursene omfatter menneskets anatomi og fysiologi, orthotic og protese utstyr og materialer, og anvendt biomekaniske prinsipper.

Opplæring i dental laboratorium teknologi er tilgjengelig gjennom fellesskap og junior høgskoler, yrkes-tekniske institutter, og det amerikanske Forsvaret. Formelle treningsprogrammer varierer mye både i lengde og i nivået på ferdigheten de formidle.

Frivillig sertifisering er tilgjengelig gjennom de amerikanske styret for sertifisering i Orthotics og Prosthetics (ABC). Søkere er kvalifisert for en eksamen etter fullført et program akkreditert av NCOPE eller skaffe to års erfaring som tekniker under direkte oppsyn av en ABC-sertifisert utøver.

Nyutdannede av 2-årig opplæringsprogram for Dental Laboratory teknikere trenger mer praktisk erfaring til å bli fullstendig.

The National Board for sertifisering, etablert av National Association of Dental Laboratories, tilbyr sertifisering i tanntekniske laboratorium teknologi. Sertifisering er frivillig.

Medical, dental og ophthalmica laboratoriet teknikere skal kunne:

les resept eller detaljert informasjon

fylle resept som en dental laboratorium tekniker

pay attention to detail

være svært fingernem

ha god visjon

har kunstneriske evner

Selv om det forventes å bli lavere enn gjennomsnittet veksten i den samlede sysselsettingen i nær framtid, bør jobbmuligheter fortsatt være fordelaktig. De fleste ledige jobbene vil oppstå fra erstatte teknikere som overføring til andre yrker eller som forlater arbeidsstyrken.

Hvor mye Medisinske, odontologiske og Ophthalmic Laboratory teknikere tjene?

Inntektene varierer med hvilken type tekniker du er.

For medisinske apparatet teknikere gjennomsnittet mai 2004 var $ 13,38 per time. Halvparten tjente mellom $ 10.46 og $ 18.22 i timen. Samlet sett varierte inntekter fra mindre enn $ 8,21 til mer enn $ 23.66 en time.

Median time inntjening for dental laboratorium teknikere var $ 14,93 i samme periode med et samlet utvalg av $ 8.86 til $ 25.48 en time.

Ophthalmic laboratorium teknikere gjennomsnitt på $ 11,40 i timen. Inntektene varierer fra mindre enn $ 7,89 til mer enn $ 17.61 en time.

En dag i et medisinsk, Tannlege og Ophthalmic Laboratory Technicians Life:

På en typisk dag en medisinsk, dental eller ophthalmica lab-teknikeren vil (avhengig av deres område):

konstruere, passform, vedlikeholde og reparere seler, kunstige lemmer, ledd, erke støtter og andre kirurgiske og medisinske apparater,

les resept eller detaljert informasjon,

foreta en voks eller plast inntrykk av en patient fot,

bruk presisjon måleinstrumenter,

skjære, kutte eller grind materialet du bruker hånden eller elektroverktøy,

gjøre annet arbeid som polering kunstige lemmer og miksing pigmenter,

passer apparater på pasienten og justere dem,

reparasjon, service og vedlikeholde maskiner og utstyr,

fylle ut resepter fra tannleger for kroner, broer, proteser og andre dental protetikk,

få resept øyeglasset eller kontaktlinser,

les resepter, velger standard glass eller plast lens blanks og maler dem til spesifikasjonen,

klippe linser for endelig justering.

Jeg håper denne artikkelen gir deg en god ide om hva som er involvert i karrieren i et medisinsk, Tannlege og Ophthalmic Laboratory Technician. Helsevesenet er den største næringen i verden. I USA har om lag 14 millioner mennesker jobber i helsevesenet feltet. Flere nye lønns-og lønn jobber i helsevesenet enn i noen annen industri. (Noen tall fra Bureau of Labor Statistics.) Mike Clark er leder for Health Care Hiring (http://www.healthcarehiring.com) en portal til helsevesenet og medisinske fellesskapet. Sjekk ut denne nettsiden for å finne ut mer om karriere opplæringsmuligheter og landsomfattende arbeidsgiver kontaktinformasjon, i helsevesenet og medisinsk sektor .

Unisex Medisinsk Scrubs For alle Scrubs Needs


   Av Bill W. JohnsonWhen kommer det på tide å kjøpe medisinsk uniformer eller Scrubs, kan du finne det er ikke alltid lett å finne en kjønnsspesifikke scrubs eller uniformer for din karriere behov. Når du arbeider innen medisinsk eller helsesektoren er det et mangfold av muligheter å velge mellom når du ønsker å kjøpe medisinsk scrubs eller uniformer. En metode mange helsepersonell bruker til å kjøpe den perfekte ensemblet på arbeidsplassen er å finne unisex medisinsk scrubs til rabatterte priser. Unisex scrubs tilby en meget unik mulighet til å gi begge kjønn med eksepsjonell arbeidsplassen klær.

De fleste medisinske scrubs og uniformer tilgjengelig i dag kommer i en unisex stil. Unisex scrubs er til nytte for begge kjønn, og dette gjør dem mye lettere ikke bare for medisinsk klær designere til å lage, men også kvaliteten på arbeidsplassen. Unisex medisinske scrubs og uniformer er lett å finne dersom du er ansvarlig for innkjøp scrubs eller uniformer for medisinske eller helsevesen anlegget.

Selvfølgelig, når det kommer til å kjøpe medisinsk klær, de har ansvaret for å kjøpe store mengder scrubs eller uniformer finner rabatt priser for engros medisinsk klær. Dette er ofte like enkelt å gjennomføre, fordi de fleste medisinske klær selskaper tilbyr grossist tjenester for medisinsk eller helseinstitusjoner. Har din medisinske klær selskapet tilbyr grossist tjenester? Har din medisinske klær selskapet tilbyr rabatter for stor mengde kjøp?

Når du er ansvarlig for innkjøp scrubs eller uniformer for medisinsk eller helsetjenester anlegget, kan du ikke alltid være klar over nøyaktig hvor mange av hvert kjønn på arbeidsplassen. Innkjøp unisex medisinsk scrubs eller uniformer sikrer at du har en stor nok mengde medisinske scrubs og medisinsk uniformer som passer din arbeidsplass behov.

Bare fordi unisex medisinsk klær har ordet unisex i beskrivelsen betyr ikke at du ikke finner attraktive, tiltalende og moderne design for de unisex scrubs. Faktisk finner du unisex medisinsk uniformer kommer i farger og stiler som kan bli foretrukket av ett kjønn enn den andre. Men, men å tilby disse kjønn foretrukne motiver som unisex Scrubs, alle i lønn og er en sto for, uavhengig av personlig preferanse.

Unisex medisinske scrubs og uniformer er også gunstig fordi de negere kjønn regler og arbeidsplassen. Once upon a time, leger eller kirurger var generelt menn, sykepleiere og geistlige arbeidere var generelt kvinnelige. Kan imidlertid i dag sykepleiere og geistlige personalet være mann eller kvinne, og leger eller kirurger kan være kvinnelig eller mannlig. Unisex scrubs uklarhet linjen mellom kjønnene.

Det er ikke overraskende at i dag de fleste medisinske uniformer anses unisex scrubs. Det er få scrubs unntatt spesialitet scrubs som er spesielt for ett kjønn over den andre. Noen plagg kan bli foretrukket av ett kjønn, men det betyr ikke at begge kjønn kan ikke bruke samme scrubs. Unisex scrubs er hetere enn noensinne i dag, og fremtiden ser svært lys ut for fremtiden til disse unike og allsidige medisinske scrubs og medisinsk uniforms.Bill W. Johnson er webmaster for http://www.embroidered-uniforms-corporate-apparel.com . Mer informasjon om unisex medisinsk scrubs på http://www.embroidered-uniforms-corporate-apparel.com/medical-scrubs-equipment-c-18.html .

Medical Transcription Training


   Av Greg HeslinMedical Transcriptionists (MTS) har blitt lettere arbeidsbelastningene av medisinske fagfolk i mange år, men mange vet ikke riktig skritt å ta for å bli utdannet som MT. Selv om det ikke er noen formell utdannelse kreves, er det ekstremt tilrådelig at personer, spesielt de som ønsker å være uavhengige kontraktører, søker noen formell opplæring før du går inn i feltet.

Ifølge US Department of Labor, de fleste arbeidsgivere velger MTS som har gjennomført noen form for postsecondary opplæring i medisinske transkripsjon feltet. I tillegg til en grad eller sertifikat, vil arbeidsgiverne krever ofte en potensiell medarbeider til å ta en slags plassering eksamen for å teste individual erfaring og dyktighet. Disse testene er generelt ganske standard og brukes for å måle hvordan utviklet en person er i det medisinske transkripsjon feltet. Selv tjente en grad eller sertifikat kan virke skremmende, er det en rekke trening alternativene spenner fra formell klasser til læringsaktiviteter som streber etter å møtes individual behov. Medisinsk transkripsjon trening er vanligvis finnes i samfunnet høyskoler og yrkesskoler, men er også tilgjengelig fra andre treningsformer og nettsteder. Det finnes også enkelte sykehus og legekontor som vil tilby på opplæringen, slik at enkeltpersoner kan lære og arbeide på samme tid.

De individene som velger å få en Associate Degree, som tar i gjennomsnitt to år å fullføre, kan finne mange statlige og colleges i sitt område som tilbyr programmet. The Associate Degree er spesielt gunstig fordi deltakerne kan ta kurs i medisinsk relaterte felt og lære mer om viktige begreper, juridiske spørsmål, og grammatikk, som er utrolig nyttig for en MT. Skolene tilbyr også seminarer og andre kurs for å jobbe MTS oppdatere og fortsette sin utdanning.

For dem som er tom for tid eller ikke har et treningsanlegg i deres område, er det en rekke alternativer som tillater enkeltpersoner å trene hjemmefra. Enkeltpersoner kan velge å ta online-kurs fra en rekke statlige og samfunnet høgskoler eller ta korrespondanse kurs fra flere treningsformer. The Medical Transcription Education Center (M-TEC) tilbyr en tre-lagdelt program som tillater individer å avansere til tre forskjellige nivåer av studiet som en MT. Denne type program er bra for dem som er usikker på hvor langt de vil gå som en MT og tillater noen å fremdriften videre i karrieren med letthet. En annen nyttig sted er at-Home Yrkestitler, som gir studentene en rekke læremateriell som flash-kort og studerer bøker å hjelpe videre utdanning som en MT. Alle disse fasilitetene og mer kan bli funnet på MT Daglig nettsted på www.mtdaily.com / mtbyschool / qlist.html.

Foreningen for Healthcare Documentation Integrity (AHDI), som er den fremste ekspert og talsmann for det medisinske transkripsjon feltet, tilbyr også sertifikater for de i MT feltet. Den AHDI oppfordrer sterkt enkeltpersoner for å søke om Certified Medical Transcriptionist (CMT) sertifikat, som er gitt til deltakerne etter at de passerer en sertifisering eksamen. Dette sertifikatet er for folk som har arbeidet i det medisinske transkripsjon feltet i minst to år og har et ønske om å fremme utdanning og ferdigheter. For dem som er med å starte opp, tilbyr AHDI den registrerte Medisinsk Transcriptionist (RMT) sertifikat, som anses å være av entry-level kaliber. Begge disse sertifikatene er frivillig, men kan være store verdier til de som er seriøse om å være en MT.

I tillegg til å tjene en slags grad eller sertifikat, et annet viktig ferdighet som potensielle MTS trenger er en god forståelse av medisinsk terminologi. Et godt sted å besøke er Blackboard.com, som er et nettsted som tilbyr online opplæring i medisinsk terminologi gratis. Andre trening kvaliteter som kan være gunstig for dem som er interessert en karriere som MT er ferdigheter i engelsk grammatikk, erfaring med avanserte teknologi (spesielt med lytting og opptak enheter), og erfaring med tekstbehandling programvare. Likeledes, siden medisinsk transcriptionists tilbringer mye av sin tid på å lytte til notater og andre dokumenter via en innspilling enhet, er det nødvendig å ha god hørsel og lytteferdigheter.

Det fine med en karriere i det medisinske transkripsjon feltet er at arbeidsmarkedet stadig vokser og åpner opp muligheter utover medisinsk transkripsjon. Etter noen år med jevn fungere som en medisinsk transcriptionist, mange mennesker velger å ta sin karriere til neste nivå. Tidligere MTS har gått på å være veiledere for medisinske transkripsjon selskaper eller bli medisinske transkripsjon trenere på høgskoler eller treningsformer. Dersom individer bestemmer seg for å fortsette sin utdanning forbi sertifiseringsprosessen, vil de være kvalifisert for stillinger som medisinsk coders eller medisinske journaler og helseinformasjon administratorer. Valgene er nærmest uendelige og gir unike perk variasjon, som gjør feltet medisinsk transkripsjon en av de mest allsidige og fleksible yrker around.Greg Heslin er en bestselgende forfatter på forskjellige legitimt arbeide hjemmefra muligheter. Hvis du vil vite mer om virkelige arbeidet fra
hjem muligheter og se “finne bevis” på hvordan noen mennesker gjør $ 1758 per dag jobber hjemmefra, kan du besøke webstedet hans: http://www.Work-From-Home-123.com

Medical Transcription Kurs


   Av Greg HeslinThe medisinske transkripsjon industrien har blitt et viktig innslag på det medisinske feltet, bidrar til å gi nøyaktig filer for medisinske pasienter. Arbeidsmarkedet for medisinsk transcriptionists (MTS) er på et all-time high, men mange er ikke klar for riktig trening og kurs som må fullføres før en karriere som MT. Heldigvis er det mange kurs tilgjengelige som vil trene vordende MTS og selv tillater andre å fortsette sin utdanning for å videreutvikle sitt arbeid i MT feltet.

En av de fremste ekspertene i det medisinske transkripsjon feltet er Foreningen for Healthcare Documentation Integrity (AHDI), tidligere American Association for Medical Transcriptionists (AAMT). Folket på AHDI sponse flere ulike medisinske transkripsjon kurs som alle AHDI godkjent. De har også skrevet flere bøker som har blitt gå-til tekster for mange medisinske transkripsjon kurs. The Model Curriculum for Medical Transcription er en bok som AHDI har publisert, og brukes mye rundt i landet for å lære potensielle MTS alt de trenger å vite om den medisinske transkripsjon industrien. Foreningen har også utgitt AAMT Book of Style for medisinsk Transkripsjon, som har blitt olympisk standard for bruk i det medisinske transkripsjon feltet. Denne boken viser MTS rett og gale måter å ord visse fraser og gir den korrekte terminologien som kreves for å gjøre alle poster så nøyaktig som mulig. Den AHDI tilbyr også CD-er, audiotapes og video-baserte tekster for de studenter som ønsker å studere uavhengig eller til bruk i klasserommet.

Noen av AHDI godkjente skoler som bruker disse tekstene finnes over hele landet og online. En skole som har mottatt strålende kritikker er Penn Foster Career School, som slo seg sammen med Dantes (et program i samordning med det amerikanske militæret) for å hjelpe studenter betale sine skolepenger til skolen. Penn Foster stolt av å være en av de rimeligste måtene å studere til å bli en MT, og tilbyr ulike betalingsplaner til suite eventuelle behov.

En annen god pedagogisk institutt er allierte skoler, som ikke bare tog enkeltpersoner å bli MTS men også lærer dem verdifulle liv ferdigheter for å forberede dem for arbeidsmarkedet. Allied Skolene tilbyr kurs på intervju ferdigheter, lærer hvordan å skrive en CV og brev, og også introduserer studentene til kontakter i felten. Skolen tilbyr også ett års medlemskap i Legeforeningen av Billers (MAB) ved gjennomføring av kurset.

Fysisk skal skolen er ikke den eneste måten å ta MT kurs. Det er en rekke kurs som tilbys online og hjemme, slik at alle kan velge det mest praktiske alternativet for dem. Online-Education.net er et flott område som inneholder lenker til ulike skoler som tilbyr både ett år sertifikater og to års associate grader. Nettstedet hevder å ha en 93 plassering sats for alle studenter som søker på det.

MedWord.com er en annen god side for de som ønsker å trene som en MT online. Programmet ble utviklet av erfarne transcriptionists arbeider for tiden som MTS å undervise verdifull lærdom fra sine store opplevelser i felt. Dette miljøet setter MedWord.com bortsett fra de andre fordi mennesker som besøker nettstedet vil lære om virkelige opplevelser og hva det medisinske transkripsjon feltet virkelig er. MedWord.com tilbyr CDer, praksis tapes, medisinske ordbøker og andre store materialer som kan bidra til å gi en full oversikt over det medisinske transkripsjon industrien.

En annen stor sted er WorldWideLearn.com, som tilbyr en unik ta utdanning potensielle medisinske transcriptionists. Ikke bare stedet lære det grunnleggende i medisinsk transkripsjon, men det også går videre for å hjelpe individer lære alle fasetter av det medisinske feltet som de vil fungere. Kurset lærer nyttige medisinske termer samt den greske og latinske røtter av disse vilkårene for å bidra til å identifisere treff lettere. Dessuten vil studentene lære mer om det medisinske feltet generelt og få en bedre forståelse av hva slags miljø som MTS arbeid. Andre emner som kurset lærer er anatomi og fysiologi, oversikt over sykdommer, farmakologi, og laboratoriearbeid.

Disse alternativene er bare noen av de medisinske transkripsjon kurs tilgjengelige for alle som ønsker å satse på en karriere som MT. Mange av kursene er lett tilgjengelig, og online-kurs tillate individer å starte rett away.Greg Heslin er en bestselgende forfatter på forskjellige legitimt arbeide hjemmefra muligheter. Hvis du vil lære mer om ekte jobbe hjemmefra muligheter og se “finne bevis” på hvordan noen mennesker gjør $ 1758 per dag jobber hjemmefra, kan du besøke webstedet hans: http://www.Work-From-Home-123. com

Medical Transcription Companies


   Av Greg HeslinThe feltet medisinsk transkripsjon (MT) har vært kontinuerlig vekst siden starten flere tiår siden. Som den medisinske profesjon vokser i betydning og nødvendighet, slik gjør MT arbeidsmarkedet. I dag er det hundrevis av selskaper, både på lokalt og nasjonalt nivå, tilbud som jobber som en MT til enkeltpersoner interessert i å hoppe ombord.

Grunnet stort tidspress og mangel på en-til-en kontakt mellom leger og deres pasienter, har medisinsk transcriptionists blitt oppsøkt å opprette og vedlikeholde pasienterpermanent filer for å minske opptatt arbeid for medisinsk personell og øke kvaliteten på dokumentene. Profesjonen er stadig økende, og arbeidsmarkedet er fylt med åpne plasser for dyktige og godt trente MTS.

En av de fremste organisasjoner for medisinsk transcriptionists i verden er Foreningen for Healthcare Documentation Integrity (AHDI), tidligere American Association for Medical Transcriptionists (AAMT). AHDI ble etablert i 1978 for å få anerkjennelse for medisinsk transcriptionistsbidrag mot pasientsikkerheten og mer nøyaktig medisinske poster. Forbundet mener at medisinske transcriptionists er en viktig verdi for bevaring og sikkerhet for alle pasienter, og at yrket vil forbedre kvaliteten på pleie. AHDI har vært en stor arrangøren for ytterligere lovgivning og regler for helsepersonell dokumentasjon og informasjon. Forbundet mener baren er satt for MT utdanning og det følger de mest moderne trendene i stadig endring industri.

Ifølge AHDI nettside, enkeltpersoner som er interessert i en karriere som MT bør forskningen til yrket fullt ut og være i stand til å forstå alle de kravene før de bestemmer seg som karrierevei. Organisasjonen tilbyr flere linker som hjelper svare på eventuelle spørsmål om medisinsk transkripsjon og valg av riktig utdanningsprogram som er spesifikk for individual behov. Det AHDI er en stor organisasjon til å delta for validering og beskyttelse som en MT. Forbundet tilbyr mange ressurser som er til nytte for de i MT industrien. AHDI også tilbyr rådgivning, nettverk og jobbmuligheter for alle som møter organization.Another organisasjon som håper å bistå i fremme av medisinsk transkripsjon er Medical Transcription Industry Association (MTIA). MTIA har jobbet sammen med AHDI å bedre den medisinske transkripsjon industri og gi bedre helse postene for verden. Det MTIA er en non-profit bransjeforening som representerer medisinske transkripsjon selskaper, leverandører og helsepersonell. MTIA, ifølge nettsiden, er den største MT organisasjonen i verden. Forbundet tilbyr flere medlemskap alternativer, som spenner fra “generell” til “associate”, og er sagt å ansette over 12,000 MT fagfolk. Gjennom MTIA vil individer har tilgang til tusenvis av leverandørens leverandører gjennom en transkripsjon tjeneste finder, som vil gi den ekstra fordelen av nettverk gjennom nettstedet. MTIA sponsorer også arrangementer og konferanser årlig for å holde dagens MTS up-to-date og i vite om de nyeste medisinske transkripsjon trender.

Det er et utrolig nyttig nettsted kalt MT Daglig som viser alle MT selskaper i henhold til staten der de er plassert. Tilbyderne består av leverandører, selskaper og uavhengige leverandører som ser etter en dyktig MT. Mange selskaper tilbyr både lang-og kortsiktige posisjoner. Nettstedet inneholder også linker til andre populære søkemotorer som Monster og NationJob. MT Daglig gir enkel tilgang til flere nasjonale selskaper som C og C Transcription, HealthScribe, MEDGARDE og Transcription Solutions. Rundt tretti prosent av MTS jobber hjemmefra, slik at nettstedet gir også oversikten over jobbmuligheter som kan utføres utenfor kontoret. For å ta en titt på den fullstendige listen over selskaper gå www.mtdaily.com / mtcos.html.

Med overflod av elektroniske ressurser, sammen med respekterte organisasjoner som AHDI og MTIA, det medisinske transkripsjon industrien er stadig å bli en stor tilstedeværelse i det medisinske feltet. Ikke bare er det en rekke jobber for MTS, men det er også mange organisasjoner som er talsmann for yrket, som er å tjene mer respekt i det medisinske feltet året etter year.Greg Heslin er en bestselgende forfatter på forskjellige legitimt arbeide hjemmefra muligheter. Hvis du vil lære mer om ekte jobbe hjemmefra muligheter og se “finne bevis” på hvordan noen mennesker gjør $ 1758 per dag jobber hjemmefra, kan du besøke webstedet hans: http://www.Work-From-Home-123. com

Barco Medical uniformer og Barco Scrubs tilbyr en unik identitet


   Av Bill W. JohnsonChoosing å utnytte kompetanse, profesjonalitet og dyktighet som tilbys når du kjøper Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs bare gjør godt, gammeldags sunn fornuft. Barco har over 70 års erfaring gir deg best når det gjelder medisinsk uniformer og scrubs; tillitsfulle Barco betyr at du har funnet en unik identitet i yrket ditt.

Barco medisinske uniformer og Barco scrubs har et rykte for excellence uten sidestykke. Hvert stykke høyst nødvendige arbeidet klær er nøye utviklet med deg i tankene. Med presisjon og smak, Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs tilbyr deg muligheten til å virkelig skille seg ut og samtidig beholde din profesjonalitet.

En solid, utsøkt sydd sømmer og hems, og innholdsrik antall utskrifter og faste stoffer i ulike farger gjør Barco medisinske uniformer og Barco scrubs perfekt når du vil ha din egen identitet mens du arbeider i det medisinske feltet.

Det er flere grunner til at søker profesjonell er helt avgjørende, men legger i noen få unike design gir deg et unikt utseende perfekt for å sette pasienten rolig uansett alder på pasienten.

Of course, i et medisinsk felt hvor alle antrekk synes å være den samme, Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs tilbyr deg muligheten til å være hvem du er deg. Uansett hvilken farge, design eller stil du velger, det er noe for deg og din smak.

Hvorfor stoler Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs til dette selskapet?

Svaret er ganske enkelt: erfaring, profesjonell service, og din egen identitet. Når du krever det beste for dine yrkesvalg, de som kjenner stoler Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs.

Tror du virkelig liker Disney eller Care Bears? Deretter vil du definitivt finne Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs som er perfekt for deg. Som en lisensiert forhandler av noen av world mest populære figurer, vil du finne et design perfekt for dine behov.

Selvfølgelig, ingenting er ganske så populær som tradisjonen medisinske scrubs i de altfor beryktede farger. Når du stoler Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs for karrieren din, får du det beste innen tradisjonelle og utradisjonelle stiler og moter. Looking for unike farger? Looking for de enestående utskrifter og faste stoffer? Barco tilbyr medisinske klær du kommer til å sette pris på.

Enten du er en lege, en sykepleier, eller en geistlig arbeidstaker, velger høy kvalitet, er medisinsk uniformer avgjørende. Du må være ryddig, trygg og ren; sette en pasient på brukervennlighet er en annen fordel med seg Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs det er kanskje en av grunnene for å velge spesialitet medisinsk uniformer og scrubs for karrieren din.

Uansett hvorfor du velger Barco medisinsk uniformer og Barco scrubs, vil du finne Barco tilbyr deg muligheten til å utmerke seg på ikke bare din karriere, men i forhold til dine pasienter. Tillitsfullt Barco for medisinsk uniformer og scrubs betyr å plassere tillit i et selskap som har over 70 års erfaring med å hjelpe deg til å være alt du kan i karrieren din nå og i future.Bill W. Johnson er webmaster for http:/ / www.embroidered-uniformer-bedrifts-apparel.com. Flere Barco på http://www.embroidered-uniforms-corporate-apparel.com/medical-scrubs-medical-uniforms-barco-uniforms-scrubs-c-18_104.html .

Innkjøp medisinsk Prestige produkter eller medisinsk Prestige Equipment For dagens og morgendagens


   Av Bill W. JohnsonWhen kommer den til innkjøp av høy kvalitet medisinsk utstyr, vet ekspertene gir Prestige utstyret hva det betyr å tilby pålitelighet og lav pris i én komplett pakke. Overlegenhet Prestige betyr at du får mer for pengene med hvert kjøp. Enten du velger en enkel saks eller leter etter et stetoskop, vil du finne Prestige gir eksepsjonell kvalitet som trengs for å holde profesjonell når det gjelder.

Medisinsk utstyr er designet og utviklet gjennom århundrer til hjelpemiddel i overvåking, diagnose, og endelig behandling av ulike medisinske tilstander. Medisinsk Prestige utstyret er designet for å møte eller overgå de mange strenge sikkerhets-policyer fremsatt av det medisinske samfunnet og den medisinske institusjonen. Uten disse strenge sikkerhets-politikk, vil du og dine nærmeste omgivelser være forurenset og potensielt dødelige.

Når det gjelder medisinsk Prestige utstyr, er det mange typer av medisinske produkter nyttig på alle nivåer av den medisinske industrien. Enten det medisinske utstyret i spørsmålet er et røntgenapparat eller en bestemt type infusjon pumpe, medisinsk Prestige utstyr langt overgår forventningene til både det medisinske samfunnet og den medisinske profesjonelle.

Selvfølgelig er ikke alle medisinske Prestige utstyr så dyrt som forventet. Oftest er medisinsk Prestige utstyr rimelig, og selvfølgelig er it nytte i medisinsk eller helsevesenet anlegget ligger utenfor mål.

Den første medisinsk utstyr må være på brillene, og selvfølgelig mange mennesker er overrasket over å høre at Ambroise Pare utviklet kunstig lem rundt 1540. Mens medisinske Prestige produkter som ikke kan ha eksistert siden 1540, har medisinsk Prestige produkter definitivt forbedret hvordan det medisinske fellesskapet visninger medisinsk utstyr i dag.

Ikke alle medisinske Prestige produkter tjene som kirurgisk eller kliniske instrumenter. Faktisk medisinske Prestige produkter også omfatter bærevesker, doctor poser, og selv termometer holdere. Ja, selv disse elementene ansett som viktig og er tilgjengelig som medisinsk Prestige produkter.

Alle medisinske Prestige produkter er utviklet og designet for å møte krevende og bestemte standarder.

Medisinsk Prestige utstyret er designet for at fortreffelighet i tankene. Når du kjøper høykvalitets medisinske Prestige produkter, kan du være garantert at du får et profesjonelt produkt som vil vare livet ut.

Betydningen av sterile og sanitære kirurgisk og medisinsk utstyr er et relativt nytt konsept. Faktisk var den første sanitære og steril kirurgisk og medisinsk utstyr ikke er til fordel for pasienten, men ble til fordel for medisinsk faglig og medisinsk personale. Sikkerhet for pasienten var bare videregående.

Tid for å endre på betydningen av medisinske produkter og medisinsk Prestige Prestige utstyr er viktigere i dag enn noensinne. Den sterile og sanitære miljø sikrer helsen til pasienten, den patient familie, og medisinske fagfolk behandle pasienten. Når du stoler Prestige, du får den høyeste kvaliteten av medisinsk utstyr i industrien til rimelige priser.

Uansett hva slags medisinsk utstyr sikker innkjøp, tilbyr Prestige løsninger som er pålitelig og troverdig. Når du krever det beste, du bare godta Prestige.More info på http://www.embroidered-uniforms-corporate-apparel.com og http://www.embroidered-uniforms-corporate-apparel.com/medical-equipment- Prestige-c-18_39_194.html .