Tag Archives: Crime

Child Abuse-Alle Kriminalitet Verre enn dette ?

   Ved CD MohattaA barn har blitt sammenlignet med en blomst. Se på et nyfødt barn. Barnet vet ingenting om i verden. Det er så uskyldig i verden, og overrasket over at hvordan det er på dette sted. Alle disse … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Child Abuse-Alle Kriminalitet Verre enn dette ?

beskytte barna mot Voldelig kriminalitet

   Av Andrew AshworthMany foreldrene bekymret for at barnet deres kan bli offer for et voldelig kriminalitet, for eksempel kidnapping eller seksuelle overgrep. Dessverre er økende antall amerikanske barn bli utsatt for voldshandlinger-mot seg selv, et familiemedlem eller en venn. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Comments Off on beskytte barna mot Voldelig kriminalitet